Ga naar de inhoud

Lekkagemelding

U kunt uw lekkage 24 uur per dag aan ons melden via het rechter meldingsformulier of via tel. 0543-513464. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Bij spoedgevallen buiten kantooruren gelieve contact op te nemen op telefoonnummer: 0543-513464

Hierbij verstrek ik Kwerreveld Dakbedekkingen opdracht voor het uitvoeren van de, door mij, digitaal gemelde opdracht, welke op basis van nacalculatie in rekening wordt gebracht.