Ga naar de inhoud

Certificeringen

ISO 9001 is een van de bekendste, zo niet dé bekendste norm van ISO voor management- systemen. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem,dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.
ISO 9001
ISO 9001 certificaat ISO 9001
ISO 14001 Goed milieumanagement wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Niet alleen vanuit hun eigen maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat dit door steeds meer lanten wordt vereist. Steeds meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop van goederen en diensten engaan de aanwezigheid van een ISO 14001-milieumanagementsysteem meewegen bij het selecteren van leveranciers.
ISO 14001
ISO 14001 certificaat ISO 14001
VCA VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.
VCA
Bekijk het VCA-uittreksel VCA
KOMO / BRL 4702 Het KOMO-label is al 50 jaar hét kwaliteitskeurmerk in de bouw. Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Zijn uw producten of processen voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring van KOMO? Dan kan men er blindelings op vertrouwen dat ze voldoen aan het Bouwbesluit, Besluit bodemkwaliteit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen.
KOMO / BRL 4702
Bekijk het KOMO-uittreksel KOMO / BRL 4702
MVO Wij hebben in 2016 circa 11640 kg bitumen dakbedekking gescheiden van andere afvalstromen ten behoeve van recycling. De afvoer van de bitumen dakafval is uitgevoerd door de hierna te noemen partner van BRN. Door het gebruik van gerecyclede bitumen dakbedekking als secundaire grondstof voor de productie van bitumineuze dakbedekking en wegenbouwproducten is minder “virgin” bitumen noodzakelijk. Het recyclen van de bitumen dakafval door dit bedrijf betekend dat globaal 7124kg CO2 is bespaard.
Dakmerk DAKMERK erkende dakdekkers voldoen wat betreft vakmanschap aan de strenge toelatingscriteria en zijn in het bezit van het KOMO procescertificaat BRL 4702.Hun projecten worden vóór aanvang door DAKMERK technisch beoordeeld op o.a. ontwerp, materiaalkeuze, systeem- en pakketopbouw en bevestiging.De kwaliteit van werken in uitvoering worden steekproefsgewijs, frequent en onaangekondigd op circa 40 inspectiepunten geïnspecteerd.
Download het dakmerk certificaat Dakmerk